On-line přihlášení / registrace ukončena

Další možnost registrace do veřejných běhů je v místě závodu 1.8.2020 od 9:00 do 11:00.